top of page
Costas Umeås gud när det kommer till kaffe

Specialkaffe

Vårt kaffe är så kallat specialkaffe, vilket innebär att bönorna har odlats och skördats under ideala förhållanden av kaffeodlare som verkligen kan sin sak.

För att kallas specialkaffe måste produkten nå upp till kvalitetsbenämningen åttio på en hundragradig skala.

Vi samarbetar med Costas rosteri i Umeå, som garanterar en hög nivå på rostningen. Bönorna levereras direkt från gårdarna till mikrorosteriet, utan mellanhänder.

Kaffet ska vara gott, men det ska också lämna en god eftersmak.

I detta marknadssegment är odlingen rättvis och hållbar.

Genom att betala odlare skäligt för sina exklusiva leveranser, bidrar vi till fortlevnaden av riktigt skickliga och ansvarstagande kaffeproducenter. Det tjänar vi alla på.

Mjölken

Norrmejeriers ekologiska mjölk har en fetthalt på 3 %.

Mjölken kommer från norrländska ekologiska gårdar. B

åde gårdarna och Norrmejerier följer de regler som satts upp av föreningen KRAV, kontrollföreningen för ekologisk odling.

Hela jordbruket är en del av det ekologiska kretsloppet. Kartongen kommer från ansvarsfullt odlad skog, korken och den yttre filmen är gjorda av växtbaserad råvara.

Norrmejeriers mål är att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt.

 

Det innebär att minimera användningen av naturens resursers och att byta till växtbaserat material i förpackningar är en del i ett långsiktigt miljöarbete.

Norrländsk mjölk i kaffet
bottom of page